საქართველო, გარდაბნის რაიონი, 1320
სოფელი მარტყოფი, დასახლება ვაზიანი,
კახეთის გზატკეცილის 25 კმ

ტელ.: + 99532-2310022

+ 99532-2310077

+ 99532-2310088

Created by : image